neuman systems model

Het Neuman Systems Model (NSM) is ontwikkeld in 1970 door Betty Neuman.

 Het model traint de zorgverlener in de benadering van de patiënt als een mens met al zijn aspecten. Daarom is het ook belangrijk dat patiënten het gesprek over zichzelf, over het waarom van het ziek-zijn met de verpleegkundige kunnen voeren.

Het doel van NSM is het vinden van balans. Volgens het model is preventie het middel om de balans te bereiken. Het NSM kent drie vormen van preventie: primair, secundair en tertiair. De primaire preventie gaat over het in stand houden van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Secundaire preventie heeft als doel de gezondheid te herstellen als die verstoord is. Tertiaire preventie volgt daarop en wil de gezondheid behouden tijdens de herstelfase.

Het kenmerkende aan het Neuman Systems Model is dat een plaats is ingeruimd voor de spirituele variabele, de geloofskant of zingevingskant van de mens. Neuman vindt dat die kant in de verpleegkundige zorg moet worden meegenomen.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

neuman

by nathalie4611

17 views

Public - 9/6/16, 8:21 PM