Tijd van JAGERS & BOEREN


Een andere naam voor deze tijd is:


PREHISTORIE


Het is de tijd zonder geschreven geschiedenis

De mensen konden nog niet lezen en schrijven

De eerste mensen hielden zich in leven door te jagen met vuurstenen wapens, te vissen en voedsel (bessen, knollen) te verzamelen. Vrijwel al hun tijd ging daaraan op.Omdat de jagers-verzamelaars het wild volgden, hadden ze geen vaste woonplaatsen. Ze woonden in eenvoudige hutten of tenten.


In grotten zijn schilderingen van dieren, mensen en wapens uit deze tijd gevonden.

De eerste boeren


De eerste boeren kwamen hier ongeveer 5000 jaar geleden wonen.

Ze leefden heel anders dan de jagers die al in ons land leefden.

De boeren waren niet meer afhankelijk van wat er in de natuur te vinden was. 
Ze hadden ontdekt dat je zelf bijvoorbeeld planten kon zaaien en dat je dieren kon temmen.


Ze hoefden geen lange tochten meer te maken of op jacht te gaan.Ze hielden de dieren aan huis en namen de natuur in bezit: het werd hun grond, hun gewas en hun vee. 


De mensen bleven voortaan op één plek wonen.

Op de akkers lieten de boeren graan groeien.

Om de akkers te bebouwen maakten ze gebruik van dieren. De ossen hielpen hen bij het bewerken van de grond. 


Varkens hielden ze voor het vlees, en geiten voor de melk. En schapen leverden wol. De wol werd door de vrouwen gesponnen en met een weefgetouw werden kledingstukken geweven.


De boeren bakten potten van klei. Ze wilden het voedsel dat ze zelf verbouwden bewaren, en daar waren deze potten voor nodig. 

Deze potten werden vaak mooi versierd.

De Hunebedbouwers


De Hunebedbouwers waren boeren die ongeveer 3000 jaar

voor Christus in ons land woonden


Hunebedden zijn begraafplaatsen, gemaakt van enorme stenen

De doden kregen grafgiften (stenen bijlen, stenen werktuigen, potten) mee in hun graf.


Daarom denken we dat de Hunebedbouwers geloofden dat er na de dood nog een ander leven zou beginnen.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Jagers en Boeren

by ictondersteuning

60 views

Public - 10/13/16, 7:23 AM